Kundaliniyoga är kunskap om vinklar och trianglar

Vad är Kundaliniyoga?

Kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan består av enkla tekniker som alla kan utföra, oavsett ålder eller fysisk förmåga. Det är en heltäckande vetenskap som inbegriper andning (pranayam), yogaställningar (asanas), ljud, sång eller chanting (mantra) och meditation. Kundaliniyogan är utformad för att ge oss en upplevelse av vår högre medvetenhet genom att stimulera vår Kundalini.

Kundalinienergin

Själva ordet ”kundalini” betyder bokstavligt talat ”en lock av den älskades hår”. Ordet är en metafor, ett poetiskt sätt att beskriva det energiflöde och den medvetenhet som redan finns inom var och en av oss. Övningarna gör det möjligt för oss att förenas, eller länkas samman, med det Universella Varat. Denna sammansmältning av den individuella medvetenheten och universums medvetenhet skapar en ”gudomlig förening” – Yoga.