Inse att den andra är du

Lokala kontakter

I de flesta länder finns en lokal kontaktadress för information om Yogafestivalen och 3HO Europa.

Huvudkontakt

European 3HO Foundation
Heinrich Barth Str. 1
20146 Hamburg
Germany
www.3ho-kundalini-yoga.eu

european3ho@gmail.com