Låt hjärtat leda dig, fri från all påverkan

Yoga Projekt med anknytning till 3HO Europa

I de större städerna finns många yogacenter med koppling till 3HO Europa och Kundaliniyoga. Vid sidan av detta finns även flera platser på landsbygden, dit man kan resa för att läka, bo i ett ashram (en andlig gemeskap) ett tag, bara vara i naturen och göra Sadhana eller delta i djupare undervisning och föreläsningar om Kundaliniyoga.