Det råder inget tvivel om att vi alla är mycket visa

Tema 2019 – "Var ljuset"

När vi 2019 har 50-årsjubileum för grundandet av 3HO, Healthy, Happy, Holy-organisationen, kommer vi tillbaka till de Yogi Bhajans tidiga läror: Lev enkelt, res med lätt vikt, sprid ljuset, var ljuset. Vi upptäcker hur denna formel kan ta oss till att vara ljuset - att kontinuerligt komma ihåg och vara i kontakt med vårt inre ljus, låta det lysa igenom och tjäna mänskligheten. 

"Det är en livsprincip att minnas: res med lätt vikt. Du reser hela tiden; res med lätt vikt. Om du reser med tyngd blir det väldigt svårt. Lev enkelt, res med lätt vikt, sprid ljuset, var ljuset. Enkla ord kan bära dig igenom, vara lätt, ingenting du behöver. Att dyrka ljuset och tända ett ljus och tänka är en symbol. Det påminner dig om att vara ljuset medan det sakta, sakta brinner ner och sprider ljuset i mörkret så att du ska gå hela vägen och ge dig själv långsamt, långsamt och hålla sanningens och rättfärdighetens fackla uppe, uppe och uppe, uppe och uppe, uppe så att alla hinder under resan röjs undan. 

Varför lära sig av en man, en Guru? Ljus är en Guru. Sitt en natt framför det och se det brinna ner, ner och ner, ner och behålla lågan ända ner till slutet. Kan du inte lära dig av detta? För bara 20 kronor kan du lära dig hela grejen.

Tänd ljuset och se det sakta, sakta brinna er och samtidigt behålla lågan ända till slutet. Det är allt du behöver lära dig. För att ha ett ståndaktigt beteende och ge ditt totala själv i renhetens låga måste du behålla ljusets låga till slutet av dig. Karma kommer att klaras upp, givandet fullbordas, välsignelser existera, medvetenhet vara din gåva. Det är varje människas rättmätiga rätt. Det är satya i dig, så släpp dig själv ibland, rid över dig själv och tillämpa det totala sinnet i den sanningen så att du kan leda vägen in i ljusets hav. Det rena ljuset inom dig leder vägen framåt..."

Yogi Bhajan, 5 May 1972, LA