Vad finns mellan kroppen och själen? Sinnet!

Språk och översättning under festivalen

Huvudspråket på festivalen är engelska. Men under Misselmötena på morgonen kommer deltagarna att tala samma språk. Det finns tyska, italienska, spanska, franska, skandinaviska, holländska, internationella, engelska, polska och ryska Misselgrupper.

Workshops för hela lägret och Vit Tantra kommer att simultanöversättas till alla festivalens stora språk. I början av varje workshop kommer de olika översättarna att ställa sig upp och du kan gå och sätta dig nära en översättare om du behöver.

Morgonens Sadhana och Kvällsyogan hålls på engelska med översättning till ett av de större språken på festivalen (ena dagen engelska och tyska, nästa dag engelska och spanska osv.) Om du behöver översättning under förmiddagens workshops eller kvällens studiegrupper, se till att lösa det under Misselmötet, så att du kan gå tillsammans med någon som kan översätta.

Oavsett, är vi som Yogis bra på icke-verbal kommunikation, så allt kommer att ordna sig!