Kunskap blir till visdom, först när du fått en personlig upplevlse av den

Festivalen startar

Festivalen startar lördagen den 27 juli med middag kl 15:00 och öppningsceremoni klockan 17:00. Klockan 19:45 hålls speciella introduktionsklasser för förstagångsdeltagare.

Program - Europeiska Yogafestivalen 2019

Dagliga workshops

Från och med söndagen den 28 juli till och med tisdagen den 30 juli kommer dagarna att bestå av Misselmöten (möten i små språkgrupper) och yoga eller yogarelaterade klasser med internationellt välkända Kundaliniyogalärare tre gånger per dag.

Vit Tantra

Den Vita Tantran börjar onsdagen den 31 juli och pågår till och med fredagen den 2 augusti.

Fredsbönen

Fredsbönedagen lördagen den 3 augusti består av Misselmöten, workshops, festivalhöjdpunkter och avslutas med en särskild bön för fred.

Avslutning

Festivalen avslutas efter frukost på söndagen den 4 augusti. Observera att Domain de Fondjouan inte tillåter att festivaldeltagare stannar kvar efter detta datum.