Arbete är tillbedjan

EYF Arbetsutbytesprogram

EYF Arbetsutbytesprogram

Det finns en begränsad möjlighet att få halva eller hela festivalen betald (detta gäller det normala camping-priset, inte extratillägg för rum) genom att delta i Arbetsutbyte. Dessa arbeten börjar redan en dag innan festivalen drar igång. Gå till Personalregistreringen (Staff Registration) på din första dag. Jobben som ingår i Arbetsutbytet är mer tidskrävande än den vanliga Karma Yogan. Du kommer antagligen att missa delar av programmet. Men genom din osjälviska handling kommer du att få samma effekt av festivalen (om inte mer intensiv). Arbetsutbytesjobben innebär att du tar stort ansvar för festivalen och skapar ett fint gruppmedvetande.

Hur ansöka om Arbetsutbyte?

Steg 1. Registrera dig så tidigt som möjligt online. Se Registration online.

Steg 2: Kontakta någon av områdeskoordinatorerna för det arbete du är intresserad av (se nedan). Om det fortfarande finns möjlighet till arbetsutbyte inom det området, och du blir accepterad, kommer områdeskoordinatorn att skicka dig ett formulär att fylla i.

Steg 3: Fyll i formuläret och skicka det till områdeskoordinatorn, som kommer att vidarebefordra det till Yogafestivalens kontor.

Steg 4: Påbörja arbetsutbytet utifrån områdets behov (se nedan). Observera att om du inte påbörjar arbetsutbytet utifrån vad som är överenskommet kommer du inte att få något godkännande av din områdeskoordinator vid den slutgiltiga inskrivningen.

Steg 5: Gör den slutliga inskrivningen, som ger dig en bricka, så tidigt som möjligt (utan bricka kan du inte delta i Vit Tantra).

Beskrivning av några arbetsområden

Misselledare (flera personer behövs). Detta är ett jobb för den som varit på Yogafestivalen åtminstone en gång och deltagit i en Misselgrupp och minst en sevaverksamhet. En Misselledare ska vara vänlig, positiv och ha en inspirerande inställning till seva. De ska vara flexibla och ha någon form av organisationsförmåga. Det finns 10 olika misselområden. Misselledaren kommer att få en seva-beskrivning som innehåller all nödvändig information. Under festivalen kommer det att hållas ett misselledarmöte om dagen i samband med middagen, ett tillfälle att ge feedback på misselgrupperna och dela erfarenheten av att vara misselledare. Här finns också möjlighet att vidarebefordra viktig festivalinformation, som ändringar av schema, aktiviteter osv... Misselledarna måste komma till festivalen en dag i förväg för en allmän genomgång och för att möta de andra misselledarna.

 

Inskrivning (Flera personer behövs)

Detta jobb innebär inskrivning av Yogafestivalens deltagare på plats. Huvuddelen av jobbet är förlagt i början av, men även lite under, festivalen. Inskrivningen är stängd under klasser och tantra. För att få göra detta jobb ska du ha deltagit i festivalen minst en gång. Här behövs personer som är vänliga, bra på att organisera, bra på pappersexercis och på att hantera pengar. Du måste delta i ett utbildningsmöte dagen innan festivalen börjar klockan 11:00.

Säkerhet

Arbetsbeskrivning: Säkerhetsvakterna på Yogafestivalen ansvarar för det första mötet och för alla säkerhetsområden, som:

-        Välkomna besökare

-        Vidarebefordra information, bestämmelser och lagar

-        Parkering (och skjuts) instruktioner och kontroller

-        Inskrivningsbrickor, parkeringstillstånd

-        Parkeringsplats

-        Campingplats

-        Bazaarområde

-        Se till att alla följer reglerna

Säkerhetsvakterna kan också behöva rycka in vid olyckor, sjukdom, säkerhetshot eller oförutsedda händelser. Deras främsta ansvar är att observera och rapportera. Entré- och Patrullerande vakter kontrollerar tälten, husen och bilarna och är uppmärksamma på obehöriga individer, dag som natt. Vakterna håller kontakt via radio.

Detta krävs: Du ska vara minst 21 år gammal och kunna tala engelska flytande. Du ska vara bra på icke-våldskommunikation och vid god fysisk och psykisk hälsa. Å ena sidan ska du vara vänlig, lugn, öppen och intuitiv, å andra sidan ska du ha gott självförtroende, vara rak, tydlig och strikt. Utmaningen ligger i att hela tiden vara fokuserad, även om du just avslutat tantra, yogaövningar eller meditation. Detta är INTE ETT JOBB FÖR FÖRSTAGÅNGSBESÖKARE!!!

Gurdwara

Gurdwaran är festivalens plats för andakt och drivs huvudsakligen genom seva, osjälviskt tjänande. Om du skulle vilja tjänstgöra i gurdwaran, gå med i Gurdwara-Misselgruppen vid registreringen. För att tjänstgöra här bör det vara åtminstone ditt andra år på Europeiska Yogafestivalen. Sevan för den här misselgruppen börjar med att sätta upp Gurdwaran redan på startdagen av festivalen. 

Vi har också några utbytespositioner i Gurdwaran. Om du har en gedigen historia och erfarenhet från att ha tjänat i en Gurdwara och skulle vilja ge en stor del av din tid för en partiell rabatt så kan detta vara något för dig. Wahe Guru. Posterna är Akhand Path, planläggare, uppsättning/underhåll, Prashad-kök, inköpare (måste tala franska) bland andra. Programmet i Gurdwaran pågår från kl 05.00 på morgonen till kl 22.00 på kvällen, med några evenemang och göromål under natten. För att ha ett arbetsutbyte här måste du anlända en dag tidigare, äta din frukost med Gurdwara-teamet och kunna kommunicera på engelska. 

 

Dagskift – 4 timmar – Halva Priset

Nattskift – 4 timmar – Full Rabatt

Sakerhetsteamet har möte en dag innan festivalen börjar

More information:  Job Descript., Preliminary

Barnens Läger

All personal på barnens läger bör älska barn, ha tålamod, flexibilitet, kreativitet och skicklighet i teamarbete. Det är också viktigt att vara en utmärkt kommunikatör, att vara lugn, pålitlig, punktlig och tillförlitlig. Vi kräver att all personal på barnens läger är villiga och kan stanna på Yogafestivalen hela veckan och vara del av kommunikationen före festivalen, något som är nödvändigt för en god organisering av festivalen. All personal får en handbok och andra verktyg som förberedelse, plus att vi kommer att ha personalgenomgång på festivalens första dag. Närvaro under orienteringar och dagliga personalmöten är väsentligt.

Alla positioner är antingen hel- eller deltid med en dag av Vit Tantra utanför området med barnen. Vi ber också att all personal hjälper till med att sätta upp barnens läger i början av festivalen och med att ta ner det, oavsett schematid.

Heltidspersonal får ett 100-procentigt avdrag på inträdet och arbetar generellt från 09:00-16:30 under festivalen, plus en hel dag med Vit Tantra (08:30-17:30 ca). Deltidspersonal får ett 50-procentigt avdrag på inträdet och arbetar generellt från antingen 09:00-13:00 eller 12:30-16:30. Personal som gör ett väsentligt arbete före festivalen kan få ett reducerat schema under festivalen (diskuteras fram). Barnens Läger erbjuder följande positioner:

 • Assisterande Samordnare: Förpubertet (1 Heltid eller 2 Deltid)
  Mål: Din uppgift är att driva Förpubertetslägret med stöd från Barnlägersamordnaren.
  Krav: Vi efterfrågar en medelnivå på engelska (B2) och att du pratar något av övriga festivalspråk flytande (C2). Vi önskar också att du kan ge tid före festivalen åt planering och samordning mellan andra ledare på Barnlägret och din personal.
 • Gruppledare (Heltid)- 8 positioner tillgängliga
  Mål: Din uppgift blir att ta hand om en liten grupp Assisterande Ledare, att ge stöd i aktivitetsplanering, organisering och problemlösningsfrågor som kan uppstå. En nyckeldel i denna roll är att försäkra dig om att din språk- och åldersgrupp har vad de behöver för att ge en fantastisk upplevelse till både barnen och assisterande ledare.
  Krav: Vi önskar att vår gruppledare talar medelgod engelska (B2) och är flytande i något av sin grupps språk (C2). Vi önskar också att vår gruppledare är tillgängliga före festivalen för planering och organisering.
 • Assisterande Gruppledare (Hel- eller deltid)
  Mål: Din uppgift blir att ta hand om barnen, våra campare, genom att integrera kundaliniyogans principer i roliga och påhittiga aktiviteter för barnen. En nyckeldel i denna roll är att vara fullständigt närvarande med barnen och förse dem med en trygg plats att utforska och leka på.
  Krav: Vi efterfrågar att våra Assisterande Gruppledare är flytande eller på C2-nivå i gruppens språk. Assisterande Gruppledare bör vara 20 år eller äldre för att försäkra oss om att våra Assisterande Ledare inte är glorifierade campare. Vi efterfrågar också att Assisterande Gruppledare kommer förberedda med idéer och kommunicerar med sina medarbetare (Assisterande Ledare och Gruppledare) före festivalen.
 • Specialprojektledare (Hel-eller deltid)
  Mål: Beroende på ditt speciella projekt så varierar dina uppgifter, men den övergripande idén är att förse Assisterande Samordnare med organiseringsstöd inom olika områden. Denna position är i samröre med att arbeta i en språkgrupp, så idealt delar du din tid mellan denna roll och att arbeta direkt med barnen. Följande är en lista på specialprojektsroller 2016:   1. Matassistent (1 Heltid eller 2 Deltid)
  Assisterar i samordningen av mellanmål morgon, lunch och eftermiddag. Arbetar direkt med barnlägrets köksansvarige och utför Seva i måltidsföreberedelse och servering.
    2. Varuassistent (1 Heltid eller 2 Deltid): Hjälper till att ta hand om varulagret för barnlägret, samla upp varuförfrågningar från grupperna och arbeta direkt med varuansvarige med ordrar/packa upp varor när de kommer. Tar också hand om barnlägrets varuförråd.
    3. Sevaassistent (1 Heltid eller 2 Deltid): Tar hand om våra dagliga Sevavoluntärer och placerar dem i rätt grupper. Arbetar direkt med registreringen för att hantera Sevalistor och att Seva blir väl integrerat på barnlägret.
    4. Utflyktsassistent (Behov 12 stycken. 4 per dag/ 2 per utflyktsmål): Agerar personalledare för varje utflyktsplats under Vit Tantra. Ser till att varje buss har en ledare, att man har de fördödenheter man behöver och alla andra uppgifter som hör en utflykt till. Det ska finnas 2 Utflyktsassistenter på varje plats. Förr har vi besökt djurparken, vattenparken och ett nöjesfält.

  Krav: En god engelska för att effektivt kunna kommunicera med Assisterande Samordnare. Du ska ha förmåga att lösa problem, arbeta självständigt, vara tålmodig, mentalt stark och påhittig. Dessa roller är väsentliga för att barnlägret ska löpa smidigt - ditt arbete är högt värderat. Du får också specialträning och stöd för att hjälpa dig i denna roll.
 • Matsamordning (4 personer behövs inom detta område med 50 % rabatt på inträdet). Detta område samordnar utförseln av mat till spädbarns-, barn- och tonårslägren. Vi har några krav för detta jobb:
  • Kunna bära tungt och köra skottkärror
  • Engelsk- och fransktalande
  • Punktlighet

Service (Det behövs endast ett fåtal personer för de olika områdena under ”Service”)

Ett jobb finns för en stark person som kan hjälpa till att ta emot deltagare och hjälpa dem med deras bagage. Detta arbete utförs under söndag, måndag och tisdag (Festivalens första dag). Under Festivalens sista dag upprepas samma jobb. Resten av Yogafestivalen är ledig. Du ska anlända till festivalen på söndagen före lunch.

Det andra jobbet ger halva priset på festivalen och innebär underhålls- och allt-i-allo-arbete. Du måste ha vissa kunskaper om byggnadsarbete och ska vara tillgänglig under hela festivalveckan för att lösa olika sista-minuten-problem.

Det tredje jobbet är som inköpare och ger även det en rabatt på halva priset. Du ska tala franska, ha körkort och vara beredd på att utföra all slags shopping i de närliggande städerna under Festivalen.

Sevaregistrering (Tre personer)

Detta jobb inbegriper registrering av sevaarbetet på Festivalen. Mestadelen av arbetet är förlagt till festivalens början, och lite under tiden. Inskrivningen är stängd under klasser och tantra. Du ska ha deltagit i Yogafestivalen åtminstone en gång. Vi söker personer som är vänliga, bra på organisation och pappersexercis och som talar engelska.  

Kök Först vill vi säga, att arbeta i köket är en fantastisk välsignelse och en verklig erfarenhet. Du är hjärtligt välkommen att ingå i vårt lag. Det finns några krav. Att försörja 1500 personer med mat fungerar bara smidigt om man samarbetar. Och samarbete kräver pålitlighet och punktlighet. Arbetet i köket är indelat i skift, som frukost, hackning, middag, te och undanröjning (och Tantraburgare under Tantran). Alla skift delar på samma utrymme och verktyg så därför måste vi – och det inbegriper dig – hålla tiderna i förhållande till festivalschemat så att vi alla kan förenas i att hålla oss lugna och skratta tillsammans. Köket är en fysiskt utmananade plats att arbeta i, då vi arbetar med varma och tunga grytor och köket i sig är varmt det också. Du ska känna dig peppad för uppgiften!

Här följer lite ytterligare information och fakta:

-        Rabatt ges för 2, 4 och 8 timmars jobb per dag som ger 25%, 50% och 100% avdrag på medlemspriset (Full rabatt för nybörjare beviljas BARA under särskilda omständigheter).

-        All kökspersonal kan ta del av Vit Tantra (men om du inte tänker delta, finns möjlighet till en extra 50% rabatt om du arbetar under tantran).

-        Ansökningar om arbetsutbyte tas emot från och med 1 maj.