Nie ma wątpliwości, że wszyscy jesteśmy bardzo mądrzy

Temat roku 2020: “Bądź znany ze swego służenia"

To zawsze wygląda na coś niemożliwego, dopóki się tego nie uczyni”. –Yogi Bhadżan

 "…dla duchowego oczyszczenia musisz pomóc komuś się uwznioślić, sejwa jest pokarmem duchowym. Bez niej twój duchowy duch umiera. " – Yogi Bhadżan, 09.09.1990

Czy rzeczywiście wiemy, co oznacza służenie?

To nie jest obowiązek.

To nie jest ciężar.

To nie to samo, co karma joga.

Kiedy używamy słowa ‘sejwa’, wynika z niego swobodne dawanie z serca. Twoja praktyka cię napełniła; występuje cykl dawania, aby otrzymywać; w którymś miejscu serce wzywa cię, by dawać innym.

To jest lekkie.

Temu przewodzi serce

To dzielenie się dobrem, jakie masz w sobie.

W ten sposób poprzez sejwę powiększasz się. 

Poprzez sejwę dochodzisz do poznania Boga. 

Podczas tego festiwalu stawiamy sobie intencję wzrastania w świadomości sejwy i w ten sposób wspólnego wzrastania w świadomości Boga i pomyślności.

“Jesteśmy na tej planecie po to, aby kochać się wzajemnie, służyć sobie wzajemnie i uwznioślać siebie nawzajem.

Przyjmijmy politykę Boga, którą jest, żeby dawać, dawać, dawać”. - Yogi Bhadżan