Co jest pomiędzy ciałem a duchem? Umysł!

Języki i tłumaczenie podczas festiwalu

Podstawowym językiem festiwalu jest angielski. Jednakże podczas porannych spotkań Misseli wszyscy uczestnicy współdzielą ten sam język. Są następujące grupy Misselowe: niemiecka, włoska, hiszpańska, francuska, skandynawska, holenderska, międzynarodowa, angielska, polska oraz rosyjska.  
Warsztaty dla całego festiwalu oraz Joga Białej Tantry będą tłumaczone symultanicznie na wszystkie główne języki festiwalu. Na początek każdego warsztatu poszczególni tłumacze wstaną tak, by jeśli potrzebujecie tłumacza usiąść koło niego.
Poranna Sadhana i wieczorna joga będą prowadzone po angielsku z tłumaczeniem na jeden z głównych języków festiwalu (jednego dnia angielski i niemiecki, innego dnia angielski i hiszpański, itd.)
Jeśli potrzebujecie tłumaczenia podczas porannych warsztatów czy wieczornych grup studyjnych, umówcie się odpowiednio podczas spotkania Missela, by pójść z kimś, kto może tłumaczyć.
A poza tym, jako jogini jesteśmy tak dobrzy w komunikacji niewerbalnej, że wszystko będzie grało!