Pieniądze są tym, co czynią

Członkostwo

Składka członkowska 3HO Europe pokrywa koszt wszystkich warsztatów, Jogi Białej Tantry, obozowiska i posiłków podczas całego Festiwalu Jogi. Członkostwo jest ważne od 1 lipca do 1 lipca roku następnego. Przejdź do online registration

3HO Europe

3HO Europe jest stowarzyszeniem kulturalnym, założonym dla promowania nauk Jogi Kundalini i Yogi Bhajan'a w Europie. Członkostwo w 3HO Europe obejmuje uczestnictwo w Festiwalu Jogi (obejmuje wszystkie warsztaty, Jogę Białej Tantry, obozowisko oraz posiłki podczas całego festiwalu), jako Walnego Zgromadzenia 3HO Europe, jak również Biuletyn 3HO Europe i członkostwo w e-Grupie 3HO Europe. Członkostwo w 3HO Europe nie obejmuje członkostwa w krajowych Stowarzyszeniach Nauczycieli Jogi Kundalini czy krajowych Stowarzyszeniach 3HO.

3HO Europe

3HO Europe is a recognized non-profit organization founded to promote the teachings of Kundalini Yoga and Yogi Bhajan in Europe. Membership in 3HO Europe includes participation in the Yoga Festival (including all workshops, White Tantric Yoga, camping and meals for the duration of the Yoga Festival), as the annual gathering of 3HO Europe, as well as the 3HO Europe Newsletter and participation in the 3HO Europe E-Group. Membership in 3HO Europe does not include the membership in the national Kundalini Yoga Teacher Associations or national 3HO Associations.

Rezygnacja

Można zrezygnować z członkostwa uzyskując zwrot składki, jeśli zwrócić się pisemnie do  info@3ho-europe.org przed 10-tym lipca.