Urzeczywistnij to, że ta druga osoba jest tobą

Kontakt lokalny

W większości krajów dostępny jest lokalny adres kontaktowy dla uzyskania informacji o Festiwalu Jogi i 3HO Europe.

Ogólny kontakt

European 3HO Foundation
Heinrich Barth Str. 1
20146 Hamburg
Germany
e-mail: info[at]3ho-europe.org
www.3ho-europe.org