Eenheid is het grootste wonder

Leraren/trainers/centra

Het brede 3HO-netwerk van kundalini yoga-leraren, trainers en centra in Europa is de grote inspiratiebron voor de meeste deelnemers aan het yogafestival en White Tantric Yoga.

Europees yogafestival

Het Europees yogafestival, met bijna 2000 deelnemers, is het grootste evenement dat 3HO Europe organiseert.

White Tantric-cursussen in Europa

White Tantric Yoga-cursussen in the traditie van Yogi Bhajan vinden regelmatig in verscheidene Europese landen plaats.

Landprojecten/ashrams

Tot slot biedt het 3HO-netwerk verschillende landprojecten en ashrams, zoals La Fontaine in Zuid-Frankrijk, alsmede andere projecten voor degenen die intensiever bezig willen zijn met 3HO en kundalini yoga.